نمایش ستون کناری
نمایش 9 24 36
بستن

دریل ماشین اتوماتیک با سیستم plc و سروو

این دستگاه حفاری شیشه را می توان با دستگاه لبه دوبل متصل کرد تا یک خط اتوماتیک ایجاد کند. می تواند به طور مستقل نیز کار کند.